donderdag 15 december 2022

UITWERKING PLANNEN KARDINGE GROEIT VAN START

GROEN LICHT VOOR KARDINGE GROEIT, ALDUS EEN BERICHT OPBEIJUMNIEUWS AFGELOPEN 2 NOVEMBER. VANMIDDAG STUURDE BOSWACHTER BART ZWIERS (FOTO) VAN KARDINGE ONDERSTAANDE UPDATE:

Op 23 januari organiseren Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland een informatieavond over ‘Kardinge Groeit’; het initiatief om de natuur in Kardinge met 38 hectare uit te breiden in combinatie met natuurbegraven.

De initiatiefnemers hebben Heilien Tonckens gevraagd het landschapsontwerp uit te werken, in samenspraak met omwonenden. De informatiebijeenkomst is hiervoor de start. Tijdens deze bijeenkomst kunnen belanghebbenden zich  opgeven voor de meedenkgroepen, die in februari/maart actief kunnen meewerken aan het ontwerp.

Informatieavond 23 januari

De informatieavond wordt georganiseerd in Het Rietland, Oosterweg 62 te Zuidwolde. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst start om 19.30 uur en rond 21.30 uur wordt deze afgerond. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via www.kardingegroeit.nl. Daar is ook meer informatie is te vinden over het project.

Op de bijeenkomst wordt kort herhaald wat de ambitie is van Kardinge Groeit, en wordt teruggekeken op de stappen die al gezet zijn. Heilien Tonckens zal meer vertellen over het ontwerpen van een natuurlandschap, en welke keuzes daarbij te maken zijn. Zij zal deelnemers vragen naar een aantal voorkeuren. Tijdens de bijeenkomst is voldoende tijd om vragen te stellen, of ideeën achter te laten. Belanghebbenden kunnen zich deze avond aanmelden voor de meedenkgroepen, die in februari en maart samen met Heilien Tonckens aan de slag gaan om een landschapsontwerp te maken.

 Meedenkgroepen

 De meedenkgroepen zullen in februari en maart 2023 twee- tot driemaal bij elkaar komen en samen werken aan een ontwerp voor het gebied. Boswachter Bart Zwiers licht toe: “Er is ruimte voor keuzes in de inrichting: welk type natuur past hier het beste, waar komen bomen en struiken en waar blijft het juist open? Ook zijn er keuzes te maken over de plekken waar natuurgraven komen, waar wandelpaden en fietspaden aangelegd worden. Hoe wordt de aanrijroute? Hoe zorgen we voor zo min mogelijk zicht op natuurbegrafenissen vanuit woningen? Kleigrond is niet geschikt om in te begraven, dus zullen we delen moeten ophogen. Waar kunnen we dat het best doen?

 Daarnaast zijn er praktische zaken en wettelijke kaders waar we rekening mee moeten houden. Er zijn bijvoorbeeld faciliteiten nodig zoals een parkeerplaats, een informatieruimte, ruimte voor ceremonies en voor de opslag van gereedschappen. Ook moeten we rekening houden met de grondwaterstand, beschermde soorten en natuurwaarden.”

 Vervolg

 Met alle input vanuit de meedenkgroepen en binnen de gestelde kaders, werkt Heilien Tonckens een schetsontwerp uit. Dit ontwerp zal in het voorjaar van 2023 tijdens een informatiebijeenkomst gepresenteerd worden. Meer informatie over de procedure en de planning vindt men op de website www.kardingegroeit.nl

Geen opmerkingen: