dinsdag 20 december 2022

AKKOORD OVER PLANNEN ISEBRANDTSHEERD


"Laat de sloop maar beginnen, dit gaat mooi worden."
Aldus een omwonende van het Doefmat-terrein midden in de Isebrandtsheerd.
Hij stuurde vanmiddag bovenstaande afbeelding mee.

Wat een verschil tussen genoemde futuristische afbeelding en de huidige situatie zoals de linker foto laat zien.

Maar liefst 37 appartementen op het terrein waar nu nog het karakteristieke rode pand staat en waar vroeger een school (Doefmat) en buurthuis (Heerdenhoes) in zaten?
Nee, 37 was Belangengroep Isebrandtsheerd te gortig.

Een compromis met Patrimonium volgde na overleg.  Afgesproken is 22 appartementen en 9 eengezinswoningen. En er zal minder heftig geheid gaan worden.

Zie nog eens dit bericht van anderhalf jaar geleden, de Belangengroep stuurde een pittige brief naar het gemeentebestuur.

Uit dat bericht nog eens, en bedenk dat het in 2021 geschreven is: 

Belangengroep Isebrandtsheerd bundelt de krachten.

Zonder overleg dropte de gemeente Groningen vorig jaar een plan voor 27 nieuwe appartementen en tien woningen in het hart van deze woonheerd.

Dat wekte weerstand op en zorgen

Halverwege juni werd bekend dat de Isebrandtsheerders toch inspraak zouden krijgen.
En op 22 augustus presenteerden omwonenden van het oude Doefmatgebouw feestelijk de eigen bouwplannen voor dit gebied.

 Op 25 september berichtte de belangengroep Isebrandtsheerd Samen aan de Tekentafel
 

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Is er al gepraat met oudere mogelijke doorstromers uit rijtjeshuizen van Patrimonium (bouwer) en Huismeesters (collega corporatie) over wensen en huren? Of gaat het net als in de Melsemaheerd (nieuwbouw Plein Oost) waar pas aan het eind van de rit met kandidaat-huurders contact werd gezocht en de doorstroom naar meer passende woonruimte (gelijkvloers, traploos, beter geisoleerd, geen tuinonderhoud meer, gelijke huur) grotendeels mislukte. Zodat er amper bestaande gezinshuizen vrij kwamen in de sociale huur omdat er niet vooraf gepraat was met kandidaat-huurders/woningzoekenden van corporatiewoningen.

Kees Huizenga zei

Enkele opmerkingen:

1. heel goed dat er geen hoogbouw plaatsvindt (in harmonie met de gebouwde omgeving);

2. uitstekend dat het aantal woningen is teruggebracht van 37 woningen naar 31 woningen;

3. uit dit bericht van Beijumnieuws blijkt niet hoeveel parkeerplaatsen er komen en waar die komen;

4. is er ruimte voor kinderspeelplekken?

5. er is zeker ruimte voor groenvoorzieningen;

6. als nabije heerdbewoner ben ik over deze materie niet schriftelijk ingelicht. Noch door Patrimonium, noch door de gemeente, noch door de Belangengroep Isebrandtsheerd. Ik betreur dit ten zeerste.

Kees Huizenga zei

De website over het ouderencomplex aan de Isebrandtsheerd

https://www.nijeheerd.nl/

is helaas niet geactualiseerd.


Ik begrijp dit niet.

Kees Huizenga zei

Ook deze pagina's van de website Stem van Groningen zijn niet geactualiseerd:


Doefmat Isebrandtsheerd - Tweede tekentafelsessie


https://stemvan.groningen.nl/debates/12-doefmat-isebrandtsheerd-tweede-tekentafelsessie

U ziet hier 24 uitstekende reacties staan. Zie met name de laatste.

(april-mei 2021)Reactie gemeente aan Bewonersbelangengroep Doefmat


https://stemvan.groningen.nl/reactieDoefmat

(ongedateerd; zonder reacties; waarschijnlijk betrekking hebbend op het jaar 2021)