zondag 23 juni 2013

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (151)

Soms hebben insecten namen waar geen touw aan vast te knopen is. Denk maar even aan de “grote fopwesp”. Het is geen wesp maar een zweefvlieg. De bedenker van de naam van dit kleurige insect bleef dichter bij de werkelijkheid en daardoor gaat het als “zwartkopvuurkever” door het leven. Hij wordt echter ook wel zaagsprietkever of soms vuurkever genoemd, maar deze laatste naam staat voor de hele familie.

De kleuren van deze kever zijn onmiskenbaar; een knalrood borststuk en achterlijf, de rest van het lichaam is gitzwart. Kenmerkend zijn ook de twee tasters die bij het vrouwtje sterk getand zijn en enigszins doen denken aan de tanden van een zaag en bij het mannetje gekamd zijn (foto). De lengte is ongeveer 14 tot 18 millimeter. De zwartkopvuurkever lijkt op de rode smalbok, maar die blijft kleiner en heeft oranje uiteinden aan de poten. Ook het leliehaantje doet aan deze soort denken, maar is veel kleiner en heeft een iets ronder lichaam en een heldere glans. Een andere soort vuurkever die er sterk op lijkt is de roodkopvuurkever, met als duidelijk verschil de rode kop in plaats van een zwarte zoals bij de hier beschreven soort.

De zwartkopvuurkever leeft op open bosplekken en langs bosranden op bloemen en oude boomstammen. Dat is geen toeval want de larven leven twee tot drie jaar in rottend hout van diverse boomsoorten. In tegenstelling tot veel andere in dode en vermolmde bomen levende larven lusten ze echter geen hout, maar juist de hout-etende larven van andere insecten zoals boktorren en andere dieren als wormen. Het zijn dus echte jagers en ze hebben stevige kaken en zes kleine pootjes. De volwassen kevers eten voornamelijk stuifmeel en andere plantendelen. In Nederland is deze soort zeldzamer aan het worden doordat veel omgevallen bomen worden opgeruimd, en daarmee de prooien die er van eten. In lichtbegroeide of kruid-achtige begroeiingen en in tuinen worden ze niet vaak aangetroffen. De volwassen kever is te zien in de maanden juni en juli. De larve overwintert.

(Info: Wikipedia, SoortenBank.nl)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: