vrijdag 21 juni 2013

VOORLICHTINGSAVOND UITBREIDING 'FUSIESCHOOL' (24/6)

Onder de omwonenden van - nu nog- basisschool de Dijk is gisteren een brief verspreid die te maken heeft met de uitbreiding van de 'Fusieschool.'  Zie boven. De samenvoeging van de Dijk en de Doefmat stuit op fysieke problemen. Mooi om twee scholen naar een terug te willen brengen, maar er moeten wel leslokalen genoeg aanwezig zijn. Zie ook nog even dit blogbericht. Op de foto ziet u rechts een rij met gloednieuwe huizen. Daar zijn het afgelopen jaar mensen ingetrokken die deze locatie een prettige plek vinden om te wonen. Prachtige hoge bomen die langs de Zuidwending lopen, zie links, een mooi uitzicht op het schoolgebouw met daarvoor het mooiste schoolplein/ avonturenspeelplaats van heel Beijum. Maar wat nu, gaat er gebouwd worden op het plein? Komen er noodlokalen? Een omwonende is er bang voor, hij mailde gisteravond de uitnodigingsbrief door en schreef erbij: Raar dat een plein dat gefinancierd is met NLA-gelden vol gezet kan worden met containers.
Ondergetekende denkt niet dat hele plein vol gezet gaat worden, maar als nieuwbakken bewoner van de nieuwe rij huizen zit je natuurlijk niet te wachten op noodlokalen als uitzicht. Is het een voorlichtingsavond en staan de bewoners voor een voldongen feit? Of is het een inspraakavond en kunnen omwonenden nog bezwaar aantekenen? Hoe tijdelijk is de tijdelijke huisvesting? Wordt er een stuk bij de school aangebouwd? De komende dagen zal ondergetekende zich in deze materie verdiepen. Is het een keer twee jaar rustig in dit gebied van Beijum, begint het gesteggel toch weer? Of zal het loslopen?

Binnenkort ook op Beijumnieuws, wat moet er gebeuren met het over drie weken definitief leegstaande gebouw van de oude Doefmat?
Update 9:49 uur. Een omwonende van het plein mailde: Als het goed is komt er binnenkort een advertentie/ vergunningaanvraag in de Gezinsbode.
Reken maar dat wij bezwaar gaan maken!

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Volgens mij zijn er wel "noodlokalen" in De Doefmat.
Zo nodig kunnen bussen ingezet worden. Of gewoon ouderwets met de fiets. Desnoods met goede gidsen / begeleiders.

Een NLA-plein voor de hele buurt wordt zo opgeofferd aan de waanzin van een scholenfusie.
Onderwijsminister Jet Bussemaker stelt de ondergrens op minimaal 100 leerlingen. O2G2 stelt de grens op 300 leerlingen. Vanwege de dictatuur van een bedrijfskundig (niet onderwijskundig) rapport van het adviesbureau Berenschot.

Anoniem zei

Uhhh bussen inzetten?In deze tijd van bezuinigingen?Wie gaat dat dan betalen?

Als er zo als hierboven bedacht wordt dat de Doefmat wel "noodlokalen" heeft,hadden de scholen toch ook niet hoeven te fuseren? Blijkbaar is het toch niet duidelijk waarom deze beide scholen samen(moeten) gaan.
Het gebouw van de Doefmat is oud, en de Dijk is een prachtig gebouw.