woensdag 15 september 2021

PAADJE TUSSEN MELSEMAGEBOUW EN INNERSDIJK-TERREIN AFGESLOTEN


 
"Het voetpad naast het Heerdenhoes is van korte duur gebleken. Op last van de mensen die boven wonen is het al weer afgesloten. Ik heb geen idee wie heeft besloten dat hier een pad moest komen, het lijkt me een aandachtspuntje voor degenen die over de wijkvernieuwing in Beijum gaan."

Lezer stuurde de foto die links is te zien.

Het pad tussen het gebouw waar beneden het Heerdenhoes zit en het Innersdijk-terrein heeft het maar een maand volgehouden.
Direct na aanleg ervan kwamen er al minpuntjes boven drijven

De blogger maakte aan het begin van de middag de bovenste foto. Er leefde een plan om kunstwerken op het hek rechts op te hangen. Leuk idee, maar...
Mooi, zo'n romantisch kronkelpaadje. Maar is er ook aan gedacht dat er dronken droppies, snuivers en vernielzuchtigen over kunnen banjeren?
Geluiden maken, rotzooi trappen....

Er wonen enkele tientallen senioren boven, zie de balkonnetjes. Die willen vast lekker ongestoord kunnen slapen.

Verderop wonen en slapen boven cliënten van de Zijlen.

Conclusie, hier is niet goed over nagedacht, met dit, foto's, als consequentie. Gemeenschapsgeld.

1 opmerking:

Anoniem zei

De bewoners-organisatie van de flat heeft gemeente en woningverhuurder Patrimonium gevraagd om een eigen paadje om van de appartementen naar de parkeerplaats te kunnen lopen, en niet langer via de bentismaheerd langs het gebouw te hoeven lopen. Bewoner Theo Smit, bekend van het mislukte Plein Oost project meer dan 10 jaar geleden, trok de kar en gemeente en corporatie betaalden het kronkelpaadje. Lekker rustig dachten de naieve bewoners, niet meer langs de familie in de bentismaheerd die gezellig veel buiten placht te zitten. Deze achterkamertjes-besluitvorming zonder draagvlak in de buurt werkt natuurlijk niet. Als finale klap is inmiddels duidelijk geworden dat Paterimonium en Zorggroep Noord (Innersdijk) niet samen tot nieuwbouw op het braakliggend terrein komen.