woensdag 8 september 2021

TOCH EEN HOGE VARIANT NIEUWE KORREWEGBRUG?


 Foto's staan op de site van de Gemeente Groningen.Zie hier

Bijna een jaar geleden stemde de gemeenteraad van Groningen voor een lage variant nieuwe Korrewegbrug

Zie ook hier

Begin december werd er bij de brug actie gevoerd 
Ook ging de Tweede Kamer er over stemmen

De crash van afgelopen mei heeft de ontwikkelingen rond de (nieuwe) Korrewegbrug in een stroomversnelling gebracht.
Een beweegbare hefbrug op 4,5 meter hoogte, ingericht als fietsstraat en met twee fietsloopbruggen op 9,7 meter. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de nieuwe Gerrit Krolbrug die er in 2026 moet liggen. Wethouder Broeksma: “Fietsers krijgen ruim baan. De brug gaat zo’n 30 procent minder vaak open. Dat is goed nieuws voor fietsers die straks minder vaak wachten en vaker kunnen doorfietsen. Ook verbetert de verkeersveiligheid voor wegverkeer en scheepvaart. Kortom: de voorkeursvariant verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid op de weg en op het water.”

Klinkt mooi, ruim baan voor fietsers. Maar bewoners van De Hunze en Beijum willen in het algemeen die hoge variant brug niet. En politiek Stad ook niet.
En waarom moet dit vijf jaar (2026) gaan duren?
4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Zie verder:

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/6.-Gerrit-Krolbrug.pdf

(bestemd voor de raadsvergadering van eind oktober 2021)


Vorig jaar oktober nam de gemeenteraad van Groningen een raadsbreed gesteunde motie aan met het volgende verzoek aan het college van B&W:


"Verzoekt het college:

- De aan de raad voor te leggen bewonersvariant en 4 meter-variant te baseren op een gelijk niveau van uitwerking en op gelijke beoordelingscriteria;

- De samenwerkende bewonersorganisaties in dat deel van de stad in de gelegenheid te stellen hun oordeel over de varianten op te stellen en kenbaar te maken voordat raadsbesluitvorming plaatsvindt."

Einde citaat.


En nu is er opeens een doorvaarthoogte van de nieuwe hefbrug van 4,5 meter. Dat is meer dan vier meter van bovengenoemde motie! Een compromis met de hoge variant van 5,5 meter van Rijkswaterstaat (in de raadsstukken wordt thans geschreven over 5,7 meter).


Citaat uit:

https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/voorkeursvariant-nieuwe-gerrit-krolbrug-op-45-meter-het-beste-voor-groningen

(8 september 2021)


"Lagere variant

In de lagere variant van 3,0 meter moeten fietsers in de toekomst minstens net zo vaak, maar mogelijk zelfs vaker en langer, wachten voor een open brug. Het gebruik van de fietsloopbruggen is veel minder aantrekkelijk omdat fietsers dan, met de fiets aan de hand, meer dan 7,5 meter omhoog moeten lopen. Vanwege de toekomstige schepen die er langs varen moeten de fietsloopbruggen volgens de richtlijnen 9,7 meter hoog zijn.


Doorstroming

De lage brug scoort daarom minder goed op de doorstroming voor fietsers en scheepvaart en zorgt bovendien niet voor verbetering van de veiligheid op het water. Broeksma: “Samen met het bewonerscomité is het college blijven aandringen op het meenemen van de drie meter variant in de studies. Het is goed dat deze bewonersvariant serieus en zorgvuldig is onderzocht. Daaruit blijkt dat in sommige situaties de bewonersvariant een goede oplossing is maar in andere situaties een verslechtering.”


Hogere variant onacceptabel

De hogere variant van 5,7 meter is voor de gemeente onacceptabel, onder andere omdat de Korreweg vanaf de Oosterhamriklaan flink hoger wordt waardoor het woongenot van omwonenden in het geding is.


Veel partijen betrokken

Wethouder Broeksma: “Bij het project zijn veel partijen betrokken die we uitgebreid hebben gesproken. Van bewonersorganisaties tot Schuttevaer, van VBNO tot het Groninger Landschap. Al hun belangen hebben we in kaart gebracht en afgewogen. Vanuit de gemeente zijn veiligheid voor weggebruikers, behoud van de fiets-/loopbruggen en een goede inpassing van een nieuwe brug de randvoorwaarden. We kunnen daarom nu concluderen dat de voorkeursvariant ook echt het beste is voor Groningen.” "

Einde citaat.

Kees Huizenga zei

Het Gerrit Krolbrug Comité is, zoals verwacht, zwaar teleurgesteld in het college van B&W over de 4,5 meter-variant.

Zie:

https://www.oogtv.nl/2021/09/mensen-zijn-vol-onbegrip-zijn-boos-we-gaan-half-groningen-mobiliseren-we-gaan-actie-voeren/


Ik vraag me af of er wel goed is geluisterd naar de argumenten van de Bewonersorganisatie van De Hunze/Van Starkenborgh (BHS). En van de Bewonersorganisatie Beijum, die zich bij de argumenten van de BHS heeft aangesloten.

Het gaat om de lage "bewonersvariant".


Met name voor ouderen is het behoorlijk lastig om met de fiets of wandelend 9,7 meter omhoog te klimmen. En om af te dalen.

Chris zei

Heel begrijpelijk dat Rijkswaterstaat geen lage brug wil. Het kanaal wordt omgebouwd voor schepen van een zwaardere klasse. In de toekomst betekent dat grotere en hogere schepen. Daarnaast zal het scheepvaartverkeer verder toenemen o.a. als gevolg van het beleid om meer vracht per binnenvaartschip te vervoeren. Onder andere op grond van milieuoverwegingen.

De oude lage brug stond al meer open dan dat deze dicht was. Dat is ook ooit de reden geweest om de fietsbruggen er naast te zetten. Met meer en grotere schepen in de komende vijftig jaar is het dus vrij zinloos om nog een lage brug te bouwen, Een brug die meest van de tijd open staat is niet erg doelmatig, dan kun je de brug beter weglaten.

Dit nog even los van het gevaar van aanvaringen. Een gevaarlijke en drukke spoorwegovergang maken we immers ook het liefst ongelijkvloers. Dat is exact hetzelfde dilemma. Tenslotte heeft een belangrijke landelijke hoofdvaarroute nu eenmaal ook een groter belang dan een lokaal fietspad.

Kortom Rijkswaterstaat voert haar taak prima uit, namelijk zorgdragen voor een doelmatige besteding van ons belastinggeld. Al kan het natuurlijk ook nog sneller en goedkoper. Een nieuw zelfde brugdek bouwen als het kapot gevaren brugdek. Deze terugleggen op de bestaande fundamenten en de gewenste lage brug is er weer.

De bestaande fietsbruggen zijn verder bij de bouw al voorbereid op het tussenplaatsen van een draaikrans. Wellicht moet die er maar tussen gezet worden. Of een verhoging, om de bestaande fietsbruggen op een doorvaarthoogte te brengen van 10 meter. De opwaardering naar een zwaardere scheepvaartklasse is dan ook geregeld.

Iedereen blij zou ik zeggen. Een lage brug die weliswaar vaak openstaat, maar daarvoor is een alternatieve gezonde klimroute beschikbaar. De kosten zullen relatief gezien ook enorm meevallen. Het nieuwe brugdek kan wellicht ook nog deels verhaald worden op het binnenvaartschip dat er tegenaan is gevaren.

Kees Huizenga zei

Hierbij een mooie reportage van OOG TV (duur: 5 minuten en 35 seconden) met o.a. de bevlogen voorman van het Gerrit Krolbrug Comité, de heer Chris van Malkenhorst.

Wethouder Philip Broeksma van Verkeer & Vervoer en de heer ir. Joost de Ruig, hoofdingenieur van Rijkswaterstaat-Noord, komen eveneens aan het woord.

Van gisterochtend.


Zie: https://www.oogtv.nl/2021/09/nieuwe-gerrit-krolbrug-wordt-45-meter-hoog/